kognitivpsykoterapi.dk

Sociale færdigheder

Alle dine resultater bygger på dine sociale færdigheder, det vil sige måden du viser hvem du er, udtrykker dig, kommunikerer, løser problemer, siger fra og bruger din følelsesmæssige intelligens.

 

Opskriften er ÅBEN, ÆRLIG & DIREKTE. Men det er lettere sagt og gjort i de fleste situationer, især når der er mangel på sympati og modstand.  Tanker og følelser går hånd i hånd og selvom du lærer at sige fra eller stille op for din personlige ret, kan du være oppe imod så destruktive kræfter i dine omgivelser, at dine færdigheder skal styrkes på flere områder.  Man kan altid styrke og forbedre sine færdigheder, men det skal være inden den kritiske hændelser overvælder en, så man har det nødvendige repertoire af færdigheder klart, når der sker noget.

 

Øgning af sociale færdigheder kan omhandle det non-verbale (kommunikation uden ord og det du gør), det verbale (det du siger), dine tanker, dine følelser og din erkendelse af hvad det er du helst vil opnå. Desuden handler det om menneskers komplicerede tilnærmelses- og undvigelsesadfærd, som ofte kræver grundig analyse at klarlægge.

 

Læs også:

 

Selvtillidstræning. Psykiatrifonden

 

Selvværd og nye færdigheder. Dansk Psykologisk Forlag

kognitivpsykoterapi.dk :: Center for Kognitiv Terapi ApS :: Irene Oestrich :: Uraniavej 14, 1878 Frederiksberg C :: Email: info@kognitivpsykoterapi.dk