kognitivpsykoterapi.dk

Livskraft og modstandskraft

Alle oplever modgang og skuffelser. Det vigtige er hvordan man håndterer dem. Den nyere forskning indenfor subjektivt velvære (lykke)  samt myterne om hvad lykke egentlig er og gør for mennesker, har medført en række opbyggende psykoterapeutiske metoder til brug for at øge den personlige styrke og modstandskraften, når livet gør ondt.

Det er vigtigt at opbygge en vis ukuelighed inden man bliver ramt. Det betyder nemlig at man kan klare kriser og skuffelser på en meget mere robust måde og undgå at uundgåelige hændelser i livet får en til at bukke helt under. Tværtimod er der noget der hedder efter-krise-vækst, idet mennesker jo i forbindelse med en kritisk hændelse i deres liv får forøget motivation til at ændre det, der skal ændres – og acceptere det man alligevel ikke kan ændre.

 

Læs mere i:

Livskraft. Psykiatrifondens Forlag.

 

Slip Bekymringerne – gør op med lykkens værste fjende.  Politiken.

 

Find Livsglæden igen. Politikens Forlag.

kognitivpsykoterapi.dk :: Center for Kognitiv Terapi ApS :: Irene Oestrich :: Uraniavej 14, 1878 Frederiksberg C :: Email: info@kognitivpsykoterapi.dk