I medierne_

"Selvværd", Irene Oestrichs i DRs Sunhedsmagasinet (6. februar 2018, klik her for at gå til DRs website)

"Det kan du gøre ved lavt selvværd", Irene Oestrich på DRs website (6. februar 2018)

"Mental robusthed: kunsten at takle livets knubs", Irene Oestrichs foredrag hos IDA (6. oktober 2016)

Psykoterapi betaler sig frem for psykofarmaka (Politiken Kroniken, udgivet 6. februar 2014)

Det er hul i hovedet, at vi ikke bruger de nye metoder inden for psykoterapi langt mere offensivt.

kognitivpsykoterapi.dk :: Center for Kognitiv Terapi ApS :: Irene Oestrich :: Uraniavej 14, 1878 Frederiksberg C :: Email: info@kognitivpsykoterapi.dk