kognitivpsykoterapi.dk

Coaching

Man har brug for coaching, når man står overfor svære valg eller uvished om hvorfor tingene ikke går helt som man planlægger dem. Men der er mange tilbud på markedet. Det er helt afgørende, at den professionelle indsats bygger på et solidt fagligt grundlag og metoderne der anvendes er videnskabeligt baserede.  Kognitiv coaching tilbyder hele den psykoterapeutiske metodik, som bygger på indlæring og udvikling. Når man har brug for coaching, hvad enten det er i privatlivet, i arbejdslivet eller til fremtidsplanerne, er det vigtigt at kunne have tillid til at coachen ikke overser noget, at der lægges klare og fremadrettede mål og planer og at der hele tiden sker fremskridt mod ens ønsker og mål.

 

Kognitiv coaching adskiller sig ved at anvende grundig og yderst effektive metoder med fokus på opbygning.  Kognitiv coaching er velegnet til virksomheds problemer.  Der kan være tale om kriser:

på det interpersonelle plan, når der er sket noget nedbrydende mellem mennesker

• på det intrapersonelle plan, når der er sket noget nedbrydende inde i et menneske

• på det organisatoriske plan, når der er sket noget nedbrydende i organisationen, for virksomheden, i arbejds teamet eller i miljøet

 

SINGLE SESSION COACHING

I mange tilfælde er en session nok til at afklare problemet og lægge en fremadrettet plan. Single session coaching har den fordel, at man kan fokusere skarpt på kerneproblemet samt gøre brug af en række kognitive redskaber til at komme på rette spor igen. Ofte er det nok ellers er der altid muligheden for at bestille endnu en session.

 

Coaching kan aftales ved at skrive til irene@kognitivpsykoterapi.dk

 

Læs mere:

Kognitiv coaching. Dansk Psykologisk Forlag.

 

Kognitiv coaching – når der ønskes effektivitet.  I Coaching i perspektiv. Kim Gørts og Anette Prehn. Hans Reitzels forlag.

 

 

kognitivpsykoterapi.dk :: Center for Kognitiv Terapi ApS :: Irene Oestrich :: Uraniavej 14, 1878 Frederiksberg C :: Email: info@kognitivpsykoterapi.dk